Integrations and Extensions

Enterprise Resource Planning

Topic

  Kesava Rao Katuri
  PPM Project - Attachment Service
  Topic posted August 9, 2019 by Kesava Rao KaturiRed Ribbon: 250+ Points, tagged PaaS - SaaS Extensions, Project Portfolio Management, REST Services 
  43 Views, 10 Comments
  Title:
  PPM Project - Attachment Service
  Summary:
  PPM Project - Attachment Service
  Content:

  I'd like to attach a document to the project newly created.

  Created a project using PPM REST API /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/projects

  Now planning to attach a document using the ERP soap service : https://ucf5-zgbl-fa-ext.oracledemos.com:443/fscmService/ErpObjectAttachmentService?WSDL

  But need the proper values to be passed for entityName,categoryName. Please suggest

   

        <typ:uploadAttachment>
           <typ:entityName>RA_CUSTOMER_TRX_ALL</typ:entityName>
           <typ:categoryName>CUSTOMER_TRX</typ:categoryName>
           <typ:allowDuplicate>yes</typ:allowDuplicate>
           <!--Zero or more repetitions:-->
           <typ:attachmentRows>
              <erp:UserKeyA>Vision University BU</erp:UserKeyA>
              <erp:UserKeyB>300000024352134</erp:UserKeyB>
              <erp:UserKeyC>WTW0008</erp:UserKeyC>
              <erp:UserKeyD></erp:UserKeyD>
              <erp:UserKeyE></erp:UserKeyE>
              <erp:AttachmentType>FILE</erp:AttachmentType>
              <erp:Title>Attachment.pdf</erp:Title>
              <erp:Content></erp:Content>
           </typ:attachmentRows>
        </typ:uploadAttachment>

  Comments Are Closed

   

  • Niamath Jeddy

   Hi,

   Entity Name = PJF_PROJECTS
    Category = PROJECTS

   How To Upload Projects Attachments in Bulk in Fusion Release 12? (Doc ID 2291016.1)

   Regards,

   Niamath

   • Kesava Rao Katuri

    Thanks alot Niamath.

    Getting the following error message

             <faultstring>JBO-Either of entity or category is passed as null or invald: Either of entity or category is passed as null or invald.oracle.apps.fnd.applcore.messages.FndMessagesUtil$FndMapResourceBundle</faultstring>

    URL => https://ucf5-zgbl-fa-ext.oracledemos.com:443/fscmService/ErpObjectAttachmentService

    Credentials : BALA.GUPTA    /      UkW33539

    I have no db access to query this 

    select * from FUSION.FUN_ERP_ATTACHMENT_CONTEXTS;

    Not sure..how to proceed now.

    Thanks

    Kesava

     

  • Kesava Rao Katuri

   I didn't see any entries under  "Navigate to “Setup & Maintenance UI > Set up Tasks > Manage Attachment Entities or Manage Attachment Categories” to get valid entity names."

   Is this the reason of getting failure message "JBO-Either of entity or category is passed as null or invalid" ??

    

   • Niamath Jeddy

    No thats not the reason.

    Can you share the payload you used

     

    Also to run sql please refer below note:

    Fusion Applications BI Publisher : How Can I Use BI Publisher to Run SQL Against the Fusion Applications Database ? (Doc ID 1910762.1)

    • Kesava Rao Katuri

     Payload I tried

      

     <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:typ="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/types/" xmlns:erp="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/">
        <soapenv:Header/>
        <soapenv:Body>
           <typ:uploadAttachment>
              <typ:entityName>PJF_PROJECTS</typ:entityName>
              <typ:categoryName>PROJECTS</typ:categoryName>
              <typ:allowDuplicate>yes</typ:allowDuplicate>
              <!--Zero or more repetitions:-->
              <typ:attachmentRows>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:UserKeyA>Vision University BU</erp:UserKeyA>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:UserKeyB>300000024352134</erp:UserKeyB>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:UserKeyC>WTW0008</erp:UserKeyC>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:UserKeyD>?</erp:UserKeyD>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:UserKeyE>?</erp:UserKeyE>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:AttachmentType>FILE</erp:AttachmentType>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:Title>Attachment.pdf</erp:Title>
                 <!--Optional:-->
                 <erp:Content>id8AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAh

     b250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAHpEat+8AAABOAgAACwAAAAAAAAAAAAAA

     AACeAwAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAtQnxjWMBAAClBwAAHAAAAAAAAAAAAAAA

     AAC+BgAAd29yZC9fcmVscy9kb2N1bWVudC54bWwucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQDaPQpvMhgA

     AE4/AQARAAAAAAAAAAAAAAAAAGMJAAB3b3JkL2RvY3VtZW50LnhtbFBLAQItAAoAAAAAAAAAIQD2

     +mMfzZMAAM2TAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAMQhAAB3b3JkL21lZGlhL2ltYWdlMS5wbmdQSwECLQAU

     AAYACAAAACEAqlIl3yMGAACLGgAAFQAAAAAAAAAAAAAAAADEtQAAd29yZC90aGVtZS90aGVtZTEu

     eG1sUEsBAi0ACgAAAAAAAAAhAMzF+FYeOAAAHjgAABUAAAAAAAAAAAAAAAAAGrwAAHdvcmQvbWVk

     aWEvaW1hZ2U2LnBuZ1BLAQItAAoAAAAAAAAAIQAMdpH+pE4AAKROAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAGv0

     AAB3b3JkL21lZGlhL2ltYWdlNS5wbmdQSwECLQAKAAAAAAAAACEAjFsjxg+AAAAPgAAAFQAAAAAA

     AAAAAAAAAABCQwEAd29yZC9tZWRpYS9pbWFnZTMucG5nUEsBAi0ACgAAAAAAAAAhAGmF9yyelgAA

     npYAABUAAAAAAAAAAAAAAAAAhMMBAHdvcmQvbWVkaWEvaW1hZ2UyLnBuZ1BLAQItAAoAAAAAAAAA

     IQDdLG8yOFMAADhTAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAFVaAgB3b3JkL21lZGlhL2ltYWdlNC5wbmdQSwEC

     LQAUAAYACAAAACEAE1uLiXgEAADtDAAAEQAAAAAAAAAAAAAAAADArQIAd29yZC9zZXR0aW5ncy54

     bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAjK6Ccp4BAACwBgAAFAAAAAAAAAAAAAAAAABnsgIAd29yZC93ZWJT

     ZXR0aW5ncy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAv1mnC90BAAD1BQAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAA3tAIA

     d29yZC9mb250VGFibGUueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAK3fDmt3AQAA7gIAABEAAAAAAAAAAAAA

     AAAARLYCAGRvY1Byb3BzL2NvcmUueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKMe6ZwJDAAAaXQAAA8AAAAA

     AAAAAAAAAAAA8rgCAHdvcmQvc3R5bGVzLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQDXGFz18gEAAPMDAAAQ

     AAAAAAAAAAAAAAAAACjFAgBkb2NQcm9wcy9hcHAueG1sUEsFBgAAAAARABEAUwQAAFDIAgAAAA==</erp:Content>
              </typ:attachmentRows>
           </typ:uploadAttachment>
        </soapenv:Body>
     </soapenv:Envelope>

  • Niamath Jeddy

   you have copied user values from sample payload. they are not correct...

   <erp:UserKeyA>Vision University BU</erp:UserKeyA>
               <!--Optional:-->
               <erp:UserKeyB>300000024352134</erp:UserKeyB>
               <!--Optional:-->
               <erp:UserKeyC>WTW0008</erp:UserKeyC>

    

   just give value for userkeyA....give the project number 

   • Kesava Rao Katuri

    Corrected the payload as suggested just by passing only the project number (WTW0008). Still getting the same issue "JBO-Either of entity or category is passed as null or invald: Either of entity or category is passed as null or invald.oracle.apps.fnd.applcore.messages.FndMessagesUtil$FndMapResourceBundle"

     

    <soapenv:Envelope xmlns:erp="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:typ="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/types/">
       <soapenv:Header/>
       <soapenv:Body>
          <typ:uploadAttachment>
             <typ:entityName>PJF_PROJECTS</typ:entityName>
             <typ:categoryName>PROJECTS</typ:categoryName>
             <typ:allowDuplicate>yes</typ:allowDuplicate>
             <typ:attachmentRows>
                <erp:UserKeyA>WTW0008</erp:UserKeyA>
                <erp:UserKeyB></erp:UserKeyB>
                <erp:UserKeyC></erp:UserKeyC>
                <erp:UserKeyD/>
                <erp:UserKeyE/>
                <erp:AttachmentType>FILE</erp:AttachmentType>
                <erp:Title>Attachment.pdf</erp:Title>
                <erp:Content>id8AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAh

    b250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAHpEat+8AAABOAgAACwAAAAAAAAAAAAAA

    AACeAwAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAtQnxjWMBAAClBwAAHAAAAAAAAAAAAAAA

    AAC+BgAAd29yZC9fcmVscy9kb2N1bWVudC54bWwucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQDaPQpvMhgA

    AE4/AQARAAAAAAAAAAAAAAAAAGMJAAB3b3JkL2RvY3VtZW50LnhtbFBLAQItAAoAAAAAAAAAIQD2

    +mMfzZMAAM2TAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAMQhAAB3b3JkL21lZGlhL2ltYWdlMS5wbmdQSwECLQAU

    AAYACAAAACEAqlIl3yMGAACLGgAAFQAAAAAAAAAAAAAAAADEtQAAd29yZC90aGVtZS90aGVtZTEu

    eG1sUEsBAi0ACgAAAAAAAAAhAMzF+FYeOAAAHjgAABUAAAAAAAAAAAAAAAAAGrwAAHdvcmQvbWVk

    aWEvaW1hZ2U2LnBuZ1BLAQItAAoAAAAAAAAAIQAMdpH+pE4AAKROAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAGv0

    AAB3b3JkL21lZGlhL2ltYWdlNS5wbmdQSwECLQAKAAAAAAAAACEAjFsjxg+AAAAPgAAAFQAAAAAA

    AAAAAAAAAABCQwEAd29yZC9tZWRpYS9pbWFnZTMucG5nUEsBAi0ACgAAAAAAAAAhAGmF9yyelgAA

    npYAABUAAAAAAAAAAAAAAAAAhMMBAHdvcmQvbWVkaWEvaW1hZ2UyLnBuZ1BLAQItAAoAAAAAAAAA

    IQDdLG8yOFMAADhTAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAFVaAgB3b3JkL21lZGlhL2ltYWdlNC5wbmdQSwEC

    LQAUAAYACAAAACEAE1uLiXgEAADtDAAAEQAAAAAAAAAAAAAAAADArQIAd29yZC9zZXR0aW5ncy54

    bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAjK6Ccp4BAACwBgAAFAAAAAAAAAAAAAAAAABnsgIAd29yZC93ZWJT

    ZXR0aW5ncy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAv1mnC90BAAD1BQAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAA3tAIA

    d29yZC9mb250VGFibGUueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAK3fDmt3AQAA7gIAABEAAAAAAAAAAAAA

    AAAARLYCAGRvY1Byb3BzL2NvcmUueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKMe6ZwJDAAAaXQAAA8AAAAA

    AAAAAAAAAAAA8rgCAHdvcmQvc3R5bGVzLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQDXGFz18gEAAPMDAAAQ

    AAAAAAAAAAAAAAAAACjFAgBkb2NQcm9wcy9hcHAueG1sUEsFBgAAAAARABEAUwQAAFDIAgAAAA==</erp:Content>
             </typ:attachmentRows>
          </typ:uploadAttachment>
       </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>

    • Kesava Rao Katuri

     https://ucf1-zfpu-fa-ext.oracledemos.com:443/fscmService/ErpObjectAttachmentService

     CLAUDIA.MONET           /       KML98668

  • Kesava Rao Katuri

   <soapenv:Envelope xmlns:erp="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:typ="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/types/">
      <soapenv:Header>
         <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
            <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-861C38582F4A87BE4315653564349844">
               <wsu:Created>2019-08-09T13:13:54.984Z</wsu:Created>
               <wsu:Expires>2019-08-09T13:23:54.984Z</wsu:Expires>
            </wsu:Timestamp>
            <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-861C38582F4A87BE4315653564264423">
               <wsse:Username>CLAUDIA.MONET</wsse:Username>
               <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">KML98668</wsse:Password>
               <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">R+SD3K5sMmT14DIj+XXmlQ==</wsse:Nonce>
               <wsu:Created>2019-08-09T13:13:46.442Z</wsu:Created>
            </wsse:UsernameToken>
         </wsse:Security>
      </soapenv:Header>
      <soapenv:Body>
         <typ:uploadAttachment>
            <typ:entityName>PJF_PROJECTS</typ:entityName>
            <typ:categoryName>PROJECTS</typ:categoryName>
            <typ:allowDuplicate>yes</typ:allowDuplicate>
            <typ:attachmentRows>
               <erp:UserKeyA>WTW0008</erp:UserKeyA>
               <erp:UserKeyB/>
               <erp:UserKeyC/>
               <erp:UserKeyD/>
               <erp:UserKeyE/>
               <erp:AttachmentType>Text</erp:AttachmentType>
               <erp:Title>TextDoc.pdf</erp:Title>
               <erp:Content>Text</erp:Content>
            </typ:attachmentRows>
         </typ:uploadAttachment>
      </soapenv:Body>
   </soapenv:Envelope>

  • Kesava Rao Katuri

   Now it's success

   Instead of "PROJECTS", Passed <typ:categoryName>PROJECT</typ:categoryName>

   Now it's working fine.

         <ns0:uploadAttachmentResponse xmlns:ns0="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/types/">
            <result xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/commonModules/shared/model/erpIntegrationService/types/">"Attachment1":"SUCCEEDED"</result>
         </ns0:uploadAttachmentResponse>

   THANK YOU SO MUCH Naimath.